PRZEMYSŁAW JĘDRZEJEWSKI

Sekretarz Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce


Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii

Ukończone studia magisterskie na kierunku historia, specjalizacja archiwistyka - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Ukończone studia doktoranckie na kierunku historia - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie


Zainteresowania naukowe i genealogiczne: historia administracji, gospodarki, przemian społecznych oraz historia miast w drugiej połowie XVIII w., stosunki dynastyczne w okresie wczesnonowożytnym.

Ostatnie Publikacje

Konstytucja 3 Maja - rewolucja

Konstytucja 3 Maja - rewolucja

Konstytucja 3 Maja - rewolucja. Tak Europa okrzyknęła polską konstytucję. Była pierwsza w Europie. Odśwież wiedzę.
Czytaj całość
Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe Województwa Krakowskiego w Dobie Sejmu Wielkiego

Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe Województwa Krakowskiego w Dobie Sejmu Wielkiego

Interesują Cię komisje porządkowe w okresie Sejmu Wielkiego? Idealną pozycją jest publikacja dr Jędrzejewskiego.
Czytaj całość
Monografia - Galicja. Dziedzictwo Monarchii Habsburgów w perspektywie badań genealogicznych

Monografia - Galicja. Dziedzictwo Monarchii Habsburgów w perspektywie badań genealogicznych

Interesujesz się genealogią? Poczytaj o pokłosiu II Krakowskiej Konferencji Genealogicznej, którym jest monografia.
Czytaj całość

Zarząd