Poszukiwania genealogiczne

Wielu z państwa zwraca się do nas z pytaniem jak szukać przodków. Poszukiwanie przodków i genealogia polska w ogóle to nielada wyzwanie dla amatora w tej dziedzinie. Dlatego oferowane przez nas poszukiwania genealogiczne są to całościowe działania mające na celu prześledzenie historii rodziny oraz ustalenie stopnia pokrewieństwa zachodzącego między poszczególnymi jej członkami. Usługa składa się z 5 etapów:

  • Wstępna weryfikacja informacji i ustalenie możliwości przeprowadzenia poszukiwań genealogicznych.ETAP DARMOWY:Po uzyskaniu od Państwa podstawowych informacji o przodkach, od których mamy wyjść (imiona, nazwiska, daty, miejsca, wyznanie) przeszukujemy dostępne bazy w celu określenia dostępności dokumentacji, która pozwoli na uzyskanie pożądanych informacji. Określamy gdzie są przechowywane dokumenty, w jakim zakresie dat i jaka jest skala trudności badań. To pozwala stworzyć ofertę, a w tym wycenę naszej pracy:
  • Przygotowanie spersonalizowanej oferty wraz z kosztorysem i planem poszukiwań.
  • Przeprowadzenie kwerendy genealogicznej.
  • Analiza i opracowanie zgromadzonych materiałów archiwalnych.
  • Opracowanie raportu wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentów
Warsztaty genealogiczne dla dorosłych