28-29 listopad 2019

I Krakowska Konferencja Genealogiczna 2019

W dniach 28-29 listopada 2019 roku w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego odbyła się I Krakowska Konferencja Genealogiczna! 

 

W celu omówienia, zebrania i konfrontacji dotychczasowych ustaleń naukowych i praktycznych warsztatu i metod pracy genealoga, Koło Naukowe Doktorantów Historii UP wraz z Stowarzyszeniem Twoje Korzenie w Polsce zdecydowało się zorganizować pierwszą w Krakowie konferencję naukową połączoną z warsztatami genealogicznymi. Została podjęta również współpraca z Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wpędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, które jest instytucją, której celem jest gromadzenie, ochrona i udostępnianie materiałów związanych z przymusowymi migracjami, zwłaszcza Sybiraków, w tym źródeł do genealogii. Podobnie londyńskie Studium Polski Podziemnej, którego praca archiwalna skupia się na materiale historycznym członków Polski Podziemnej i ich działalności emigracyjnej.

Zorganizowano zatem siedem paneli dyskusyjnych, które zostały poprzedzone wykładami na temat zderzenie historycznego spojrzenia na genealogię jako naukę ze współczesną, komercyjną jej wizją. Panele podzielono tematycznie tak, aby słuchacze w prostu sposób przyswoili wiedzę na temat genealogii, a praktycy z Polski i zagranicy swobodnie mogli podzielić się doświadczeniem. Dyskutowano nad źródłami do badań genealogicznych zgromadzonymi w kraju i zagranicą, działalności instytucji wspierających popularyzację genealogii oraz tworzących elektroniczne bazy danych, specyfice i uwarunkowaniom prawnym poszukiwań genealogicznych w Polsce i zagranicą, współczesnych badań nad genealogią – DNA, problemowi migracji i emigracji w poszukiwaniach swoich przodków, jak również sprawie szeroko pojętej wielokulturowości w przedmiocie badań nad genealogią.

 

Konferencja została wzbogacona o warsztaty genealogiczne przeprowadzone przez członków Stowarzyszenia Twoje Korzenie, poświęcone m. in. metrykalnym i poza metrykalnym źródłom do badań nad genealogią, internetowym bazom danych i programom genealogicznym.

 

 

Tekst został zainspirowany wypowiedzią dr Przemysława Jędrzejewskiego w MyHeritage blog.