Genealogia

Genealogia - wyjątkowa historia każdego z nas. Kolejne wykłady

Zapraszamy na kolejne wykłady z cyklu "Genealogia – wyjątkowa historia każdego z nas", prowadzone przez członków stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce. Spotykamy się 12 i 19 października.

Zaskakujące, jak znikomą posiadamy wiedzę dotyczącą przodków i jak ważne jest pielęgnowanie i zabezpieczanie rodzinnej historii. 

Podczas ostatniego spotkania (w maju br) przekazane były podstawowe informacje dotyczące genealogii (jak zdobywać informacje, zasady oraz narzędzia do przechowywania, porządkowania i zabezpieczania rodzinnej historii) oraz jak tworzyć  własne drzewo genealogiczne.


Termin: 12 i 19 października 2017 r. (czwartek); godzina: 11.00 - 12.30
Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1, II piętro, sala 245

Tematy październikowych spotkań:

1. Poza-metrykalne źródła do genealogii (12.10.2017)
Wykład dotyczyć będzie możliwości, jakie roztaczają przed genealogiem spisy ludności, księgi adresowe i meldunkowe, dokumentacja urzędowa/sądowa/pracownicza/szkolna, akta gmin, księgi grodzkie/ziemskie oraz dokumentacja podworska.

2. Bazy informacji (19.10.2017)
Zajęcia te poświęcone będą instytucjom i miejscom, w których przechowywane są dokumenty (sieć archiwów państwowych, Urzędy Stanu Cywilnego, muzea i biblioteki, archiwa szkolne/zakładowe/wyznaniowe) oraz bazom internetowym poświęconym genealogii. Programy genealogiczne.


Warsztaty prowadzą wykształceni i doświadczeni historycy - archiwiści ze Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce, współpracującego m.in. z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i Polskim Towarzystwem Genealogicznym Minnesoty.

W trakcie zajęć wykonywane będą zdjęcia w celach dokumentacyjnych i promocyjnych. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację Regulaminu Imprez Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.
Treść notki zaczerpnięta ze strony Szkoły @ktywnego Seniora.

My w Mediach

Wywiady, Audycje, Nagrania...