TATIANa MIDURA

Członkini Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce 


Aktywna studentka, autorka artykułów naukowych, organizatorka inicjatyw i realizatorka projektów, uczestniczka konferencji naukowych. 


Tytuł licencjacki

Studia licencjackie na kierunku „Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo” na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej.

Praca licencjacka pt. „Obieg informacji na przykładzie rabacji galicyjskiej”


Studentka studiów magisterskich 

Studia magisterskie na kierunku „Archiwistyka, biurowość i cyfryzacja” na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej.

Studia magisterskie na kierunku „Edytorstwo” na Uniwersytecie Jagiellońskim.


Członkini Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce

Członkini Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

Członkini Koła Naukowego Instytutu Historii i Archiwistyki UKEN

Redaktorka Naczelna Czasopisma Studenckiego Instytutu Historii i Archiwistyki UKEN „Wehikuł Czasu”


Zainteresowania naukowe:

Historia Polski, głównie XIX wiecznej Galicji, źrodłoznawstwo, edytorstwo, archiwistyka, kwestie upamiętnienienia, dziennikarstwo historyczne, infobrokering, powiązania historii oraz informatologii.


Zainteresowania genealogiczne:

Popularyzacja genealogii, miejsce genealogii we współczesnym świecie, oral history, kwestia pamięci w kontekście odkrywania losów przodków, upamiętnianie, informacje i ich różnorodność w zależności od źródła.

Ostatnie Publikacje

Jesse Eisenberg ma korzenie w Polsce!

Jesse Eisenberg ma korzenie w Polsce!

Czy wiesz, że Jesse Eisenberg ma korzenie w Polsce? Poczytaj skąd pochodzi i jaki film oparty na polskości reżyseruje.
Czytaj całość
Konstytucja 3 Maja - rewolucja

Konstytucja 3 Maja - rewolucja

Konstytucja 3 Maja - rewolucja. Tak Europa okrzyknęła polską konstytucję. Była pierwsza w Europie. Odśwież wiedzę.
Czytaj całość
Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe Województwa Krakowskiego w Dobie Sejmu Wielkiego

Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe Województwa Krakowskiego w Dobie Sejmu Wielkiego

Interesują Cię komisje porządkowe w okresie Sejmu Wielkiego? Idealną pozycją jest publikacja dr Jędrzejewskiego.
Czytaj całość

Zarząd