PRZEMYSŁAW LISOWSKI

Członek Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce


Magister

Ukończone studia licencjackie, specjalizacja archiwistyka - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji w Krakowie. Praca pt. "Fundacje pomników krakowskich w latach 1874-1914".


Ukończone studia magisterskie, specjalizacja archiwistyka - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji w Krakowie. Praca pt. "Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 1945-1956".


Zainteresowania naukowe: polskie podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne po 1945 r., historia aparatu bezpieczeństwa publicznego w PRL, dzieje miasta Krakowa, historia Ormian ze szczególnym uwzględnieniem ludobójstwa dokonanego na Ormianach przez Turków, biografistyka.

Zainteresowania genealogiczne: genealogia związana z mieszkańcami Królestwa Polskiego (ze szczególnym uwzględnieniem Mazowsza), genealogia rodzin mieszkających na terenie Galicji (z naciskiem na jej wschodnią część), indeksacja ksiąg metrykalnych.

Ostatnie Publikacje

Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe Województwa Krakowskiego w Dobie Sejmu Wielkiego

Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe Województwa Krakowskiego w Dobie Sejmu Wielkiego

Interesują Cię komisje porządkowe w okresie Sejmu Wielkiego? Idealną pozycją jest publikacja dr Jędrzejewskiego.
Czytaj całość
Monografia - Galicja. Dziedzictwo Monarchii Habsburgów w perspektywie badań genealogicznych

Monografia - Galicja. Dziedzictwo Monarchii Habsburgów w perspektywie badań genealogicznych

Interesujesz się genealogią? Poczytaj o pokłosiu II Krakowskiej Konferencji Genealogicznej, którym jest monografia.
Czytaj całość
Monografia pokonferencyjna „Galicja. Dziedzictwo Monarchii Habsburgów w perspektywie badań genealogicznych”

„Galicja. Dziedzictwo Monarchii Habsburgów w perspektywie badań genealogicznych”

Monografia pokonferencyjna z II Krakowskiej Konferencji Genealogicznej już jest. Przeczytaj o spotkaniu promocyjnym.
Czytaj całość

Zarząd