Przemysław Lisowski

Magister

Ukończone studia licencjackie, specjalizacja archiwistyka - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji w Krakowie. Praca pt. "Fundacje pomników krakowskich w latach 1874-1914".

Ukończone studia magisterskie, specjalizacja archiwistyka - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji w Krakowie. Praca pt. "Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 1945-1956".

 

Zainteresowania naukowe: polskie podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne po 1945 r., historia aparatu bezpieczeństwa publicznego w PRL, dzieje miasta Krakowa, historia Ormian ze szczególnym uwzględnieniem ludobójstwa dokonanego na Ormianach przez Turków, biografistyka.

Zainteresowania genealogiczne: genealogia związana z mieszkańcami Królestwa Polskiego (ze szczególnym uwzględnieniem Mazowsza), genealogia rodzin mieszkających na terenie Galicji (z naciskiem na jej wschodnią część), indeksacja ksiąg metrykalnych.

© 2020 Twoje Korzenie w Polsce. All Rights Reserved. • RegulaminStatut