Profesor zw., dr hab. Mariusz Wołos

Profesor zw., dr hab. Mariusz Wołos, Prorektor ds. Nauk Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kierownik Katedry Historii Najnowszej w Instytucie Historii i Archiwistyki UP w Krakowie, pracownik naukowy PAN.

Zainteresowania naukowe i genealogiczne: historia stosunków międzynarodowych w pierwszej połowie XX wieku; polityka zagraniczna Francji, Związku Sowieckiego oraz Polski w pierwszej połowie XX wiek.; historia Drugiej Rzeczypospolitej; dzieje polskiej irredenty przed i w czasie pierwszej wojny światowej; losy mniejszości narodowych w Polsce i w Europie ze szczególnym uwzględnieniem Żydów oraz Gruzinów; historia historiografii w XIX i XX stuleciu ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej historiografii rosyjskiej i polskiej oraz biografistyki.

Książki:
- „Przerwana droga do Niepodległej” Kazimierz Piątek „Herwin” (1886–1915)
- „Ojczyźnie służy” Damian Stanisław Wandycz (1892–1974)
- Biblioteka „Niepodległości” tom XVII
- „Francja–ZSRR. Stosunki polityczne w latach 1924–1932”
- „O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja sowiecka wobec Polski w okresie kryzysu politycznego 1925–1926"
- „Generał dywizji Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Biografia wojskowa"
- „Alfred Chłapowski (1874–1940). Biografia ambasadora Polski we Francji”
© 2020 Twoje Korzenie w Polsce. All Rights Reserved. • RegulaminStatut