Michał Gierszon

Magister

Ukończone studia licencjackie na kierunku ochrona dóbr kultury.

Ukończone studia magisterskie na kierunku historia.

 

Zainteresowania naukowe: historia społeczna XIX wieku, wojskowość i dzieje fortyfikacji, historia wsi w XIX wieku, problematyka ochrony zabytków.

Zainteresowania genealogiczne: genealogia rodzin szlacheckich, mieszczańskich i chłopskich z terenu dawnego Królestwa Polskiego, a w szczególności obszaru Lubelszczyzny i Zamojszczyzny, losy grekokatolików mieszkających na terenie dawnej guberni chełmskiej, metryki pisane w języku łacińskim, rosyjskim, niemieckim i staropolskim.

© 2020 Twoje Korzenie w Polsce. All Rights Reserved. • RegulaminStatut