MICHAŁ GIERSZON

Członek Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce


Magister​​

Ukończone studia licencjackie na kierunku ochrona dóbr kultury.

Ukończone studia magisterskie na kierunku historia.


Zainteresowania naukowe: historia społeczna XIX wieku, wojskowość i dzieje fortyfikacji, historia wsi w XIX wieku, problematyka ochrony zabytków.

Zainteresowania genealogiczne: genealogia rodzin szlacheckich, mieszczańskich i chłopskich z terenu dawnego Królestwa Polskiego, a w szczególności obszaru Lubelszczyzny i Zamojszczyzny, losy grekokatolików mieszkających na terenie dawnej guberni chełmskiej, metryki pisane w języku łacińskim, rosyjskim, niemieckim i staropolskim.

Ostatnie Publikacje

Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe Województwa Krakowskiego w Dobie Sejmu Wielkiego

Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe Województwa Krakowskiego w Dobie Sejmu Wielkiego

Interesują Cię komisje porządkowe w okresie Sejmu Wielkiego? Idealną pozycją jest publikacja dr Jędrzejewskiego.
Czytaj całość
Monografia - Galicja. Dziedzictwo Monarchii Habsburgów w perspektywie badań genealogicznych

Monografia - Galicja. Dziedzictwo Monarchii Habsburgów w perspektywie badań genealogicznych

Interesujesz się genealogią? Poczytaj o pokłosiu II Krakowskiej Konferencji Genealogicznej, którym jest monografia.
Czytaj całość
Monografia pokonferencyjna „Galicja. Dziedzictwo Monarchii Habsburgów w perspektywie badań genealogicznych”

„Galicja. Dziedzictwo Monarchii Habsburgów w perspektywie badań genealogicznych”

Monografia pokonferencyjna z II Krakowskiej Konferencji Genealogicznej już jest. Przeczytaj o spotkaniu promocyjnym.
Czytaj całość

Zarząd