Marta Raczyńska

Doktorantka

Ukończone studia magisterskie na kierunku etnologia i antropologia kulturowa - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Ukończone studia magisterskie na kierunku archeologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Studia doktoranckie na Wydziale Historycznym - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

 

Zainteresowania naukowe: antropologia pamięci, dziedzictwo materialne, etnografia społeczności lokalnych, kultura ludowa, historia i kultura antyczna.

Zainteresowania genealogiczne: Genealogia to dla Marty nie tylko dawne źródła pisane i fotografie; to także problem antropologii - rola przedmiotów, miejsc i przekazywanych z pokolenia na pokolenie narracji o przodkach i ich losach w budowaniu rodzinnej tożsamości.

© 2020 Twoje Korzenie w Polsce. All Rights Reserved. • RegulaminStatut