Łukasz Karpecki

Magister

Ukończone studia magisterskie na kierunku filologia polska, specjalizacja antropologiczno-kulturowa - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

 

Zainteresowania naukowe: onomastyka - znaczenie imion i nazwisk, kultura wsi pogranicza, historia społeczna XIX wieku.

Zainteresowania genealogiczne: poszukiwania genealogiczne rodzin z terenów dawnej Galicji. W ramach swoich zainteresowań szczególny nacisk kładzie na historię Łemków i Łemkowszczyzny.

© 2020 Twoje Korzenie w Polsce. All Rights Reserved. • RegulaminStatut