Krzysztof Hankus

Student Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zainteresowania naukowe: językoznawstwo i filozofia języka, metaforologia, krytyczna analiza dyskursu, filozofia kultury, historia antropologii.

Członek stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce. Obecnie zajmuje się pisaniem pracy licencjackiej na temat konstruowania tożsamości genealogicznej w toku prowadzenia badań genealogicznych.

© 2020 Twoje Korzenie w Polsce. All Rights Reserved. • RegulaminStatut