Jakub Pieczara

Doktorant
Ukończone studia magisterskie na kierunku historia, specjalizacja nauczycielska - Instytut Historii i Archiwistyki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Ukończone studia magisterskie na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – Instytut Nauk o Informacji na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Studia III stopnia (doktoranckie) - Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Zainteresowania naukowe: demografia historyczna, statystyka historyczna oraz metodologia historii.

Zainteresowania genealogiczne: odtwarzanie korzeni rodzinnych mieszkańców parafii Świętego Klemensa w Wieliczce oraz rejonu Podbabiogórza.
© 2020 Twoje Korzenie w Polsce. All Rights Reserved. • RegulaminStatut