GABRIEL SZUSTER

Członek Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce


Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii​

Ukończone studia magisterskie na kierunku historia, specjalizacja nauczycielska - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Ukończone studia podyplomowe na kierunku wiedza o społeczeństwie i podstawy przedsiębiorczości - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Ukończone studia doktoranckie na kierunku historia - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Zainteresowania naukowe: najnowsza historia Polski, ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej oraz okresu powojennego, także z perspektywy mikro historii.

Zainteresowania genealogiczne: odtwarzanie korzeni rodzinnych mieszkańców Krzeszowic i okolicy. Najdalej w poszukiwaniach genealogicznych dotarł do 1500 roku.


Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz członek zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej. Aktywnie udziela się na rzecz Stowarzyszenia Maj77. Autor i współautor kilku publikacji oraz artykułów naukowych i popularnonaukowych.


Książki:

- "Wincenty Danek (1907-1976). Biografia nauczyciela"

- "Słownik biograficzny więźniów KL Auschwitz-Birkenau z gminy Krzeszowice"

Prace zbiorowe:

- "Stosunki polsko-słowacko-węgierskie na przestrzeni wieków"

- "Wiktuały, kuchnia, kultura jedzenia w perspektywie historycznej"


Ostatnie Publikacje

Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe Województwa Krakowskiego w Dobie Sejmu Wielkiego

Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe Województwa Krakowskiego w Dobie Sejmu Wielkiego

Interesują Cię komisje porządkowe w okresie Sejmu Wielkiego? Idealną pozycją jest publikacja dr Jędrzejewskiego.
Czytaj całość
Monografia - Galicja. Dziedzictwo Monarchii Habsburgów w perspektywie badań genealogicznych

Monografia - Galicja. Dziedzictwo Monarchii Habsburgów w perspektywie badań genealogicznych

Interesujesz się genealogią? Poczytaj o pokłosiu II Krakowskiej Konferencji Genealogicznej, którym jest monografia.
Czytaj całość
Monografia pokonferencyjna „Galicja. Dziedzictwo Monarchii Habsburgów w perspektywie badań genealogicznych”

„Galicja. Dziedzictwo Monarchii Habsburgów w perspektywie badań genealogicznych”

Monografia pokonferencyjna z II Krakowskiej Konferencji Genealogicznej już jest. Przeczytaj o spotkaniu promocyjnym.
Czytaj całość

Zarząd