dr Przemysław Jędrzejewski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii

Ukończone studia magisterskie na kierunku historia, specjalizacja archiwistyka - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Ukończone studia doktoranckie na kierunku historia - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Zainteresowania naukowe i genealogiczne: historia administracji, gospodarki, przemian społecznych oraz historia miast w drugiej połowie XVIII w., stosunki dynastyczne w okresie wczesnonowożytnym.

© 2020 Twoje Korzenie w Polsce. All Rights Reserved. • RegulaminStatut