dr Krzysztof Kunisz

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii
Ukończone studia magisterskie na kierunku filozofia, specjalizacja wiedza o społeczeństwie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Ukończone studia doktoranckie na kierunku filozofia - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Zainteresowania naukowe: metafizyka, fenomenologia, filozofia kultury, filozoficzne aspekty psychologii.

Bada „ślady” ludzkiej tożsamości w fenomenologicznie ujętym obrazie świata – wyrażające się w mowie, piśmie, przyjętej narracji i sposobie postrzegania.
© 2020 Twoje Korzenie w Polsce. All Rights Reserved. • RegulaminStatut