dr Gabriel Szuster

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii

Ukończone studia magisterskie na kierunku historia, specjalizacja nauczycielska - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Ukończone studia podyplomowe na kierunku wiedza o społeczeństwie i podstawy przedsiębiorczości - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Ukończone studia doktoranckie na kierunku historia - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 

Zainteresowania naukowe: najnowsza historia Polski, ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej oraz okresu powojennego, także z perspektywy mikro historii.

Zainteresowania genealogiczne: odtwarzanie korzeni rodzinnych mieszkańców Krzeszowic i okolicy. Najdalej w poszukiwaniach genealogicznych dotarł do 1500 roku.

 

Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz członek zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej. Aktywnie udziela się na rzecz Stowarzyszenia Maj77. Autor i współautor kilku publikacji oraz artykułów naukowych i popularnonaukowych.

 

Książki:

- "Wincenty Danek (1907-1976). Biografia nauczyciela"

- "Słownik biograficzny więźniów KL Auschwitz-Birkenau z gminy Krzeszowice"

Prace zbiorowe:

- "Stosunki polsko-słowacko-węgierskie na przestrzeni wieków"

- "Wiktuały, kuchnia, kultura jedzenia w perspektywie historycznej"

 

 

© 2020 Twoje Korzenie w Polsce. All Rights Reserved. • RegulaminStatut