ADAM SASINOWSKI

Członek Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce


Doktorant
Ukończone studia magisterskie na kierunku historia, specjalizacja archiwistyka - Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.


Studia III stopnia (doktoranckie) - Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.


Zainteresowania naukowe: dzieje miasta Podgórza w latach 1784-1915 (obecnie Dzielnica XIII m. Krakowa), kolonizacja józefińska, migracje ludności wiejskiej do miast w XIX w. - obszar Galicji, stosunki społeczno-gospodarcze miast w Galicji w XIX w., historia dawnych wsi podkrakowskich znajdujących obecnie w granicach miasta Krakowa, przesiedlenia ludności polskiej na teren ZSRR w latach 1939-1941.

Zainteresowania genealogiczne: historia niemiecko-austriackich
rodzin urzędniczych w Galicji oraz rodzin przybyłych do miasta Podgórza w okresie jego istnienia.

Ostatnie Publikacje

Konstytucja 3 Maja - rewolucja

Konstytucja 3 Maja - rewolucja

Konstytucja 3 Maja - rewolucja. Tak Europa okrzyknęła polską konstytucję. Była pierwsza w Europie. Odśwież wiedzę.
Czytaj całość
Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe Województwa Krakowskiego w Dobie Sejmu Wielkiego

Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe Województwa Krakowskiego w Dobie Sejmu Wielkiego

Interesują Cię komisje porządkowe w okresie Sejmu Wielkiego? Idealną pozycją jest publikacja dr Jędrzejewskiego.
Czytaj całość
Monografia - Galicja. Dziedzictwo Monarchii Habsburgów w perspektywie badań genealogicznych

Monografia - Galicja. Dziedzictwo Monarchii Habsburgów w perspektywie badań genealogicznych

Interesujesz się genealogią? Poczytaj o pokłosiu II Krakowskiej Konferencji Genealogicznej, którym jest monografia.
Czytaj całość

Zarząd