Adam Sasinowski

Doktorant

Ukończone studia magisterskie na kierunku historia, specjalizacja archiwistyka - Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Studia III stopnia (doktoranckie) - Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.


Zainteresowania naukowe: dzieje miasta Podgórza w latach 1784-1915 (obecnie Dzielnica XIII m. Krakowa), kolonizacja józefińska, migracje ludności wiejskiej do miast w XIX w. - obszar Galicji, stosunki społeczno-gospodarcze miast w Galicji w XIX w., historia dawnych wsi podkrakowskich znajdujących obecnie w granicach miasta Krakowa, przesiedlenia ludności polskiej na teren ZSRR w latach 1939-1941.

Zainteresowania genealogiczne: historia niemiecko-austriackich
rodzin urzędniczych w Galicji oraz rodzin przybyłych do miasta Podgórza w okresie jego istnienia.

© 2020 Twoje Korzenie w Polsce. All Rights Reserved. • RegulaminStatut