Twoje Korzenie w Polsce i Fundacja dla AGH - piszemy historię - Abraham Stern

Informacje o współpracy

Praca Stowarzyszenia to także tworzenie biogramów. W ramach współpracy z Fundacją dla AGH, Magdalena Chmiel i Łukasz Karpecki przygotowują wystawę o Abrahamie Sternie, która będzie towarzyszyć tegorocznemu Ogólnopolskiemu Festiwalowi Staszica, odbywającemu się w dniach 9-10 listopada. W związku z tym prowadzą badania genealogiczne związane z rodziną Abrahama Sterna, kompletują dokumentację związaną z jego działalnością naukową  oraz poszukują żyjących krewnych.


Kim był Abraham Stern?

Abraham Stern urodził się między 1762 a 1769 rokiem w Hrubieszowie. Był polskim Żydem - konstruktorem i wynalazcą. Uważa się go za jednego z prekursorów cybernetyki. W młodości uczył się u zegarmistrza w rodzinnym mieście. Tam został dostrzeżony przez Stanisława Staszica, który zabrał go do Warszawy, co umożliwiło mu dalszą naukę. Wśród projektów Sterna wymienia się kilka maszyn liczących, dalmierz geodezyjny, tartak mechaniczny, młockarnię oraz żniwiarkę konną. Wynalazca zmarł w 1842 roku - pochowano go na cmentarzu żydowskim na Bródnie w Warszawie. Jego prawnukami byli pisarz Antoni Słonimski oraz kompozytor i muzykolog Nicolas Slonimsky.