„Przodkowie z Cieszyna” - 400 nowych

Największy serwis poświęcony poszukiwaniom genealogicznym na Śląsku Cieszyńskim wzbogacił się o kilkaset biogramów.

Genealogia to druga najpopularniejsza kategoria stron internetowych. Jeśli chodzi o nasz region, największym jest serwis „Przodkowie z Cieszyna”.


"Przodkowie z Cieszyna" - rdzeń serwisu

Istnieje od 2012 roku, początkowo zawierał opisy wybranych archiwów parafialnych, obecnie jego „rdzeniem” są biogramy genealogiczne osób żyjących na terenie Śląska Cieszyńskiego przed 1920 rokiem. Baza jest tworzona społecznie i praktycznie w każdym tygodniu publikowane są nowe materiały, ale wiosną tego roku zanotowała znaczący przyrost – o 400 biogramów, łącznie jest ich w serwisie ponad 5300.


"Przodkowie z Cieszyna" - rozbudowa

Rozbudowa była możliwa dzięki dotacjom pozyskanym przez Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce. W ramach konkursu ofert gmina Cieszyn przeznaczyła środki na opracowanie 200 biogramów osób związanych z miastem w XVIII i XIX wieku, z kolei powiat cieszyński w ramach tzw. „małego grantu” sfinansował kolejne 200 biogramów, tym razem osób żyjących na terenie dzisiejszego powiatu cieszyńskiego.


"Przodkowie z Cieszyna" - materiały

Materiały zawarte na stronie nie są gotowym drzewem genealogicznym, ale stanowią świetny punkt zaczepienia w poszukiwaniach. W przypadku biogramów przełamuje dwie bariery, które zwykle trzeba pokonać, odtwarzając historię swojego rodu. Pierwszą jest niedostępność materiałów (większość metryk z polskiej części Śląska Cieszyńskiego ciągle czeka na digitalizację), drugą jest kwestia odczytu ksiąg metrykalnych, prowadzonych zwykle po łacinie (XVIII wiek) lub niemiecku (XIX wiek).


„Przodkowie z Cieszyna” obok 5300 biogramów zawierają informacje na temat metryk z prawie 30 parafii, charakterystykę „cieszyńskich” zasobów przechowywanych w wiedeńskim Kriegsarchiv oraz inne materiały, które powinny ułatwić poszukiwanie naszych krewnych żyjących przed laty w Księstwie Cieszyńskim.