Ofiary terroru i działań wojennych w czasie II WŚ

Projekt IPN pod tytułem "Terror okupacyjny na ziemiach polskich w latach 1939-1945"

W ramach projektu Instytutu Pamięci Narodowej „Terror okupacyjny na ziemiach polskich w latach 1939–1945” powstała baza zawierająca nazwiska osób zamieszkujących stale lub czasowo tereny Kreishauptmannschaft Busko, które w latach 1939–1945 poniosły śmierć w wyniku polityki terroru okupanta (zarówno niemieckiego, jak i sowieckiego).


Baza danych - ofiary terroru i działan wojennych           

Należy zaznaczyć, że jest to pierwsza tak rozległa lista ofiar z podanego terytorium. Publikacja powstała w ramach współpracy z licznymi instytucjami polskimi i zagranicznymi. Głównym założeniem bazy jest przywrócenie imion i nazwisk ofiarom terroru niemieckiego i sowieckiego na terenie Kreishauptmannschaft Busko. Obecnie zbiór liczy 12 394 rekordów. Za każdym stoi indywidualna tragedia ludzka. Niemal każda polska rodzina straciła kogoś ze swoich bliskich, została pozbawiona mienia lub ucierpiała wskutek represji.

           

Przywrócenie tych imion i nazwisk jest jednoznaczne z upamiętnieniem ofiar, a to istotne dla młodego pokolenia. Kolejnym celem powstającej bazy jest zlokalizowanie poszczególnych miejsc kaźni na terenie Kreishauptmannschaft Busko. Praca może stanowić punkt odniesienia do prowadzenia dalszych badań demograficznych dotyczących określenia strat osobowych na terenie poszczególnych miast i miasteczek lub analizy skali czy natężenia terroru na omawianym obszarze.

           

Baza liczy 12394 nazwiska. Uwzględniono w niej: mieszkańców Kreishauptmannschaft Busko, którzy zamieszkiwali jego terytorium w sposób stały lub czasowy; mieszkańców Kreishauptmannschaft Busko, którzy zginęli na jego terenie i poza jego obrębem; osoby spoza Kreishauptmannschaft Busko, które zginęły na jego terenie; osoby, które zginęły również wskutek terroru sowieckiego.


Prośba od IPN

Instytut Pamięci Narodowej zwraca się do mieszkańców powiatów buskiego i pińczowskiego z prośbą o włączenie się w prace nad bazą, by nie tylko oszacować straty w ludności, ale przede wszystkim przywrócić ofiarom II wojny światowej imiona i nazwiska. Będziemy wdzięczni za informacje, które pomogą uzupełnić listę ofiar.

          

Prosimy o przesyłanie danych na adres autorki publikacji: karolina.trzeskowska-kubasik@ipn.gov.pl.