„Galicja. Dziedzictwo Monarchii Habsburgów w perspektywie badań genealogicznych”

Publikacja pokonferencyjna - spotkanie promocyjne

Spotkanie promocyjne publikacji pokonferencyjnej „Galicja. Dziedzictwo Monarchii Habsburgów w perspektywie badań genealogicznych”, której redaktorem jest dr Przemysław Jędrzejewski, odbyło się 22 marca 2024 roku o godzinie 12:00 w auli Archiwum Narodowego w Krakowie.


Dyskusję rozpoczął prof. dr hab. Wojciech Krawczuk, dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie oraz współwydawca publikacji. W imieniu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, dr. Pawła Pietrzyka, zgromadzonych powitała dr hab. Anna Krochmal, dyrektor Departamentu Popularyzacji Działalności Archiwalnej (NDAP). Prezes Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce, pani Kinga Urbańska, podziękowała za współpracę przy organizacji II Krakowskiej Konferencji Genealogicznej oraz wydania materiałów pokonferencyjnych, zapowiadając III Krakowską Konferencję Genealogiczną w 2026 roku. Dyskusja, którą prowadzono, pokazała różnorodność źródeł archiwalnych oraz konieczność ich przechowywania i udostępniania, wspierając wszystkich badaczy genealogicznych. Publikacja oraz debata dowodzą, że genealogia łączy specjalistów z wielu dziedzin, ponieważ ich badania skupiają się na terenach Galicji, obszarze zróżnicowanym.


Monografia pokonferencyjna - o czym jest? 

Monografia składa się z referatów wygłoszonych podczas II Krakowskiej Konferencji Genealogicznej, która miała miejsce w dniach 25-26 maja 2023 roku w Archiwum Narodowym w Krakowie. Autorami artykułów są badacze reprezentujący różnorodne środowiska, takie jak genealodzy, pracownicy instytucji naukowych, państwowych, kościelnych, pozarządowych oraz członkowie stowarzyszeń – historycy, archiwiści, demografowie, antropolodzy, kulturoznawcy i muzealnicy – Konrad Meus, ks. Krzysztof Kamieński, Paweł Jakubiec, Kamila Follprecht, Elżbieta Laska, Jakub Pieczara, Przemysław Jędrzejewski, Anna Wardzińska, Anna Krochmal, Michał Gierszon, Wojciech Mulet, Anna Wencel, Michael Morys-Twarowski, Adrian Jarosz, Stanisław Szombara, Przemysław Lisowski. Tematyka artykułów koncentruje się wokół wielowyznaniowości, różnorodności kulturowej i narodowościowej mieszkańców dawnej Galicji. Indeks  nazwisk do materiałów genealogicznych i majątkowych rodzin szlacheckich w formie aneksu opracowała Tatiana Midura. Publikację recenzował dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UKEN. 


Publikacja została wydana dzięki współpracy Archiwum Narodowego w Krakowie, Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce oraz Wydawnictwa Księgarnia Akademicka. 


Monografię można nabyć w promocyjnej cenie 45 zł. Z odbiorem osobistym w naszym biurze - Na Zakolu Wisły 12C/LU1 lub za pośrednictwem wysyłki. Zainteresowanych prosimy o kontakt: info@tkwp.pl