Monografia Dworku Białoprądnickiego - zapowiedź

Tak jak w jednej kropli wody zamknięty jest ponoć cały ocean, tak na przykładzie jednego budynku można pokazać przemijanie epok i historie ludzi, którzy w nim mieszkali… Nasze Stowarzyszenie pomaga społecznościom lokalnym w zachowaniu ich mikro historii. Często kultura pamięci tych społeczności opiera się na historii miejsc, które stanowiły centrum życia społecznego, gospodarczego i religijnego.

Monografia Dworku Białoprądnickiego - zapowiedź i informacje

Dla społeczności krakowskiej dzielnicy Prądnik Biały takim właśnie miejscem pamięci jest Dworek Białoprądnicki. Razem z mieszczącym się w tym budynku Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” odkrywamy jego dzieje. By pokazać niezwykłą historię tego miejsca, przygotowujemy monografię, która ukaże się na początku 2018 roku.

Czyj był Dworek Białoprądnicki?

Budynek był przez wiele lat rezydencją biskupów krakowskich. Budowniczy pałacu, biskup Samuel Maciejowski pełnił nie tylko funkcję głowy krakowskiego kościoła, ale również Podkanclerzego Wielkiego Koronnego, bliskiego doradcy królów Zygmunta I i Zygmunta Augusta, był więc jedną z najważniejszych osób w Rzeczypospolitej. Uważa się go również za największego ówczesnego mecenasa renesansowej literatury.Kogo gościł Dworek?

Dworek gościł wielu znamienitych Polaków (m.in. Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Szymona Szymonowica, Augustyna Rotundusa, Tadeusza Kościuszkę oraz Henryka Dąbrowskiego) i był świadkiem ważnych wydarzeń historycznych.

Odkrycie na nowo i zachowanie jego historii to nasz cel. Ma być to opowieść nie tylko o samym budynku, jego murach i otoczeniu, ale przede wszystkim historia ludzi, którzy tu żyli.