Genealog, strażnik pamięci o tych, którzy już odeszli

Genealog - strażnik pamięci

Jesień, to czas kiedy częściej niż zwykle wspominamy naszych zmarłych bliskich, odwiedzamy rodzinne groby na cmentarzu. Każdy genealog powinien wykorzystać ten czas na spisanie informacji z inskrypcji nagrobnych, zabezpieczenie rodzinnych pamiątek i rozmowę z bliskimi na temat tych, którzy już odeszli. W naszych badaniach powinniśmy jednak skupić  się nie tylko na tych, zmarłych wiele lat temu,  zadbajmy również o najbliższych, którzy odeszli niedawno, a pamięć o nich jest nadal bardzo żywa


Odeszli.pl

Istnieje wiele portali i programów internetowych, które pomogą w  zabezpieczeniu informacji o zmarłych, tak aby przekazać je następnym pokoleniom. Jednym z nich jest utworzenie wirtualnego miejsca pamięci  w serwisie Odeszli.pl. W ten sposób można osobiście zadbać o właściwe zabezpieczenie informacji dotyczących osób nam najbliższych, publikować wspomnienia członków rodziny i przyjaciół, fotografie oraz filmy. Serwis pozwala zrobić to w godny i elegancki sposób, w dodatku z pominięciem portali społecznościowych, które nie zawsze są odpowiednim adresem dla publikacji tego typu wspomnień.  Tak przygotowane i zabezpieczone materiały, mogą być w przyszłości kopalnią wiedzy dla następnych pokoleń genealogów.


Więcej na temat Odeszli.pl