Foto-szuflady, czyli młodzi badacze na tropie historii rodzinnej i lokalnej

Informacje o projekcie

"foto-szuflady, czyli młodzi badacze na tropie historii rodzinnej i lokalnej"

1 stycznia rozpoczął się projekt "Foto-szuflady, czyli młodzi badacze na tropie historii rodzinnej i lokalnej". Biorą w nim udział Kinga Borowiec (prezeska naszego stowarzyszenia) i Karolina Szlęzak (wiceprezeska). W ramach tej inicjatywy, prowadzą warsztaty genealogiczne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bęble.

W czasie trwania akcji, uczestnicy zgromadzą informacje na temat historii lokalnej, historii swoich rodzin oraz historii szkoły.

Uczniowie zwiedzą też Archiwum Narodowe w Krakowie, zobaczą wystawę "Szuflada Szymborskiej", stworzą fotograficzno-genealogiczny "Album pełnych wspomnień” i zaprojektują Foto-szufladę, w której zebrane będą wspomnienia, stare zdjęcia czy publikacje książkowe.

Cała akcja potrwa do 30 czerwca.


Partnerzy

Partnerami projektu są: Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi, Archiwum Narodowe w Krakowie, Szkoła Podstawowa w Bęble, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, Urząd Gminy Wielka Wieś, Koło Gospodyń Wiejskich w Bęble, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białym Kościele, Firma Handlowa "Aga II" z Zielonek.

Projekt powstał dzięki dotacji Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego

Więcej informacji: http://www.gbpwielka-wies.pl/notdone/foto-szuflady-czyli-mlodzi-badacze-tropie-historii-rodzinnej-lokalnej/