93. Spotkanie przy armacie - Kęty

Informacje o wykładzie

Odwiedzicie jutro Kęty? Członek naszego stowarzyszenia, dr Przemysław Jędrzejewski będzie miał tam wykład pt. "Kęty – miasto i mieszczanie w okresie wczesnonowożytnym (XVI-XVIII w.)".


O czym będzie?

Wykład będzie dotyczył dziejów miasta i jego mieszkańców w okresie od początków XVI w. do pierwszego rozbioru szlacheckiej Rzeczypospolitej w 1772 r. Pokrótce zostanie poruszony temat źródeł do historii Kęt (wcześniej niewykorzystywanych), przestrzeni miejskiej, relacji między władzami miejskimi a starostwem zatorskim, problem grup społeczno-ekonomicznych zamieszkujących w mieście (z omówieniem funkcjonowania urzędów: radzieckiego, ławniczego i wójtowskiego oraz grup tzw. leśnych kęckich), wzajemnych relacji mieszczan, tradycji cechowych, organizacji kościelnej, szpitali oraz szkoły parafialnej. Serdecznie zapraszamy!


Data: wtorek, 13 lutego
Godzina: 17.00
Miejsce: Muzeum w Kętach (Rynek 16), sala wystaw czasowych (I piętro)

Wstęp wolny


Więcej: bit.ly/2o1CfJN